Definícia geotextílie a geotextílie a vzťah medzi nimi

Geotextílie sú definované ako priepustné geosyntetiká v súlade s národnou normou „GB/T 50290-2014 Geosyntetické aplikačné technické špecifikácie“.Podľa rôznych výrobných metód sa dá rozdeliť na tkanú geotextíliu a netkanú geotextíliu.Medzi nimi sú tkané geotextílie tkané vláknitými priadzami alebo vláknami usporiadanými v určitom smere.Netkaná geotextília je tenká podložka vyrobená z krátkych vlákien alebo filamentov usporiadaných náhodne alebo orientovaných a geotextília vytvorená mechanickou väzbou a tepelnou väzbou alebo chemickou väzbou.

jhg (2)

Geotextílie sú definované v súlade s národnou normou „GB/T 13759-2009 Geosyntetické pojmy a definície“ ako: plochý, filtrovateľný typ používaný v kontakte s pôdou a (alebo) inými materiálmi v horninovom inžinierstve a stavebníctve Textilný materiál zložený z polyméry (prírodné alebo syntetické), ktoré môžu byť tkané, pletené alebo netkané.Medzi nimi: tkaná geotextília je geotextília zložená z dvoch alebo viacerých súborov priadzí, vlákien, pásikov alebo iných komponentov, zvyčajne vertikálne prepletených.Netkaná geotextília je geotextília vyrobená z orientovaných alebo náhodne orientovaných vlákien, filamentov, pásov alebo iných komponentov prostredníctvom mechanického spevnenia, tepelného spájania a/alebo chemického spájania.
Z vyššie uvedených dvoch definícií je zrejmé, že geotextílie možno považovať za geotextílie (to znamená, že tkané geotextílie sú tkané geotextílie; netkané geotextílie sú netkané geotextílie).

jhg (1)


Čas odoslania: 29. decembra 2021